Rehabilitar una escala

Hem  reconvertit una vella escala en un element decoratiu. Escala folrada amb xapa d’acer ferro, envernissada antiòxid

Abans

Després