Informació legal

En compliment del que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic, en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i els seus reglaments de desenvolupament , el RESPONSABLE LEGAL DEL WEB li informa que les dades de caràcter personal proporcionats a través dels formularis de registre, quedaran incorporades a un fitxer per al tractament automatitzat, amb la finalitat de prestar i oferir els nostres productes, serveis i promocions, concedint per amb el consentiment per a la recepció de comunicacions comercials per via electrònica en els estrictes termes que es recullen en les presents condicions legals.

Les dades recollides són emmagatzemades sota la confidencialitat i mesures de seguretat legalment establertes i no seran cedits ni compartits amb empreses ni entitats alienes al responsable legal de la web http://clubdivahogar.com.

Igualment desitgem informar-li que podrà exercir els drets d’accés, cancel · lació, rectificació o oposició a través dels següents mitjans:

- Correu electrònic: info@clubdivahogar.com
- Comunicació escrita al responsable legal del fitxer Diva 2001 SCP: C / Cartellà, 114, Barcelona

Nota legal

En compliment del que estableix la Llei 34/2002 de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI) i legislació sectorial concordant, s’informa dels següents aspectes legals:

Responsable legal de la web: Diva 2001 S.C.P..
Domicili de Contacte: C / Cartellà, 114 Barcelona
Adreça electrònica de contacte: info@clubdivahogar.com
Tlf de contacte: 93.346 86 01
Dades Fiscals: C.I.F. J-62616347