Fontaneria

 

 Desembús per mitjans mecànics Fontaneria - Desembús amb maquinària Fontaneria - Desembús amb actuació sobre l'estructura
Servei de Fontaneria (Paquet de 2 hores) Instal·lació aixeta de dutxa. Substitució de sifó d'aigüera.
substitucio-cisterna1. Substitució clau d'esquadra de vàter. Servei de segellat de banyera o plat de dutxa