Contacta amb nosaltres

Ens interessa la teva opinió. Si us plau, feu-nos arribar qualsevol comentari o dubte. Gràcies

El teu nom (obligatori)

El teu cognom

La teva adreça electrònica (obligatori)

El teu missatge

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, DIVA 2001, SCP l'informa que les dades personals aportades en aquest document i aquelles altres que aporti amb posterioritat, seran incorporades a un fitxer titularitat d'aquesta Societat, amb la finalitat de facilitar el desenvolupament, compliment i control dels serveis de formació , així com per mantenir-lo informat de tots aquells productes i serveis que DIVA 2001, SCP pogués considerar del seu interés. L'informem de la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant petició escrita dirigida a DIVA 2001, SCP, C / Pardo, 59 Tda., 08016 de Barcelona.