Avantatges de les calderes de condensació

Revisió de caldera i calefacció

Revisió de caldera i calefacció

1. Més eficients. Reutilitzen l’energia provinent del vapor d’aigua i permeten recuperar de forma parcial o total la calor perduda.

2. Alt rendiment. Gràcies a la seva cambra tancada tenen menys pèrdues aconseguint un rendiment del 110%

3. Responsables amb el medi ambient. Amb menys combustible obtenen més energia.

4. Els teus clients estalviaran diners ja que necessiten menys potència per funcionar i tenen una vida útil més llarga.

Si tens qualsevol dubte contacta amb nosaltres